Uppdaterade W5 och W9 tillgängliga i mars

15-02-2018

Aggregaten CASA W5 och W9 Smart släpps i ny konstruktion med lättanvända anslutningar i början av mars 2018.

De anslutningspunkter och tillbehör som har presenterats tidigare på W3- och W4-aggregaten används nu alltså på alla Smart-aggregat i W-serien!

Den största fördelen med uppdateringen är att man inte längre behöver en elektriker som öppnar aggregatets apparatlåda och utför anslutningarna direkt till kretskortet. Nu kan alla utrustningar anslutas till ventilationsaggregatet med hjälp av enkla stickproppsanslutningar!

På alla uppdaterade aggregat finns nu som standard två programmerbara I/O-kanaler, t.ex. för braskamin och nödstopps brytare (IO1 och IO2). 

Om det finns behov av fler anslutningspunkter, har aggregatet möjlighet att koppla in en SEC-anslutningskabel med plats för adapterkabel från analog övervakningscentral (DDC), tre programmerbara I/O-kanaler samt 5 V spänningsmatning.

Med hjälp av ett separat SET-anslutningskort kan anslutningarna för styr- och matningsspänning (24 V), externa temperaturgivare och styranslutningar för avstängningsspjäll utföras utanför aggregatet. Som standard medföljer SET-anslutningskortet bl.a. med nya luftvärmare och luftkylare, med det kan också köpas separat som tillbehör.

Inuti CASA W3, W4 och W5 Smart har också en separat strömbrytare lagts till som gör det möjligt att bryta strömmen till aggregatet utan att lossa elkabeln.

CASA W9 Smart sker brytningen av strömmen fortfarande via dörrkontakt, men dörrarnas konstruktion har förbättrats så att de har blivit mer funktionella. Dessutom har fuktautomatik (RH-givare) lagts till som standardutrustning till samtliga versioner av W9 Smart!

Uppdaterade manualer för W5- och W9-aggregaten läggs upp på vår hemsida 2015-02-15. Det finns två olika versioner för nedladdning: modeller från och med 3/2018 och modeller till och med 2/2018.

För alla uppdaterade aggregat i W-serien finns nu uppdaterade 8-sidiga broschyrer tillgängliga som innehåller produktkoder för aggregaten samt nya tillbehör.

Ladda ned broschyrer:

 

R3 och R5 Smart uppdateras under våren

Men detta är inte allt! Lättanvända anslutningar kommer även för R-seriens Smart-aggregat. Aggregat som är försedda med de nya anslutningspunkterna finns tillgängliga från och med maj 2018!Dela sidan med dina vänner!