Värmeåtervinningsaggregat med motströms plattvärmeväxlare

För villor, flerbostadshus och fritidsbostäder under 250 m2. Även lämpligt för renoveringsobjekt. Aggregatets maximala luftf löde är 130 l/s och värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 86 %. I W5 Smart ingår som standard en inbyggd fuktfunktion, som automatiskt avlägsnar överflödig fukt ur bostaden. En annan nyhet är den avancerade energibesparingsfunktionen, som optimerar ventilationsaggregatets drift under kalla förhållanden och ger bästa möjliga verkningsgrad ända upp till energiklass A+. Den intelligenta Smart W5 tar automatiskt hand om ventilationen i din bostad och säkerställer en hälsosam och energieffektiv inomhusluft för både byggnaden och dess invånare.

 • Maximalt luftflöde 130 l/s
 • Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad är över 86 %
 • Årsverkningsgrad upp till 75 %
 • Avancerad Smart styrteknik
 • Ventilationen styrs automatiskt efter behovet
 • Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
 • Avfrostningsfunktionen garanterar kontinuerlig ventilation
 • Externa enheter för värme och kyla finns tillgängliga
 • Energieffektiva och tysta fläktar
 • Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (DDC/Modbus)
 • Marknadens lägsta konstruktion (under 500 mm)
 • Kan användas med  Swegon CASA Smart spiskåpor

I CASA W5 Smart-aggregatet kan man använda externt anslutningskort (SET) med början 3/2018, vilket möjliggör enklare anslutning av utvändiga tillbehör, såsom kanalmonterade luftvärmare. Dessutom finns det i aggregatet en separat invändig strömbrytare, för att man lätt ska kunna bryta strömmen till aggregatet.


Smart funktioner

Med hjälp av en lättanvänd Smart kontrollpanel ställer du utan möda in ventilationen i ditt hem så att den blir lagom i olika situationer. Du kan växla till ett lämpligt driftläge från kontrollpanelen allt efter behov, eller låta det förprogrammerade veckouret växla driftläge efter den dygnsrytm du vill ha. Du kan också låta Smart-funktionen sköta allt helt automatiskt (tillval).

Smart funktioner

Motströms plattvärmeväxlare    

Tunna aluminiumplattor arrangerade korsvis så att de formar parallella luftspalter. Temperaturåtervinning mellan 80-90%.

Läs mera om motströms plattvärmeväxlare

  Motsröms värmeväxlare

Econo
Econo-modellen kan anslutas direkt till ett vattenburet uppvärmningssystem. I sådana fall sker eftervärmningen i en vattenvärmd luftvärmare i ventilationsaggregatet. Econo-modellen ger möjlighet till lägre energikostnader.

 

Ladda ned


14 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
CASA Smart  Declaration of Conformity Kvalitet och miljö 2,43MB 2018-11-19 Lägg i PDF Bucket
CASA Smart  Warranty Conditions Övriga 86,66kB 2018-06-20 Lägg i PDF Bucket
CASA Smart, Premiun & ILVA  Ecodesign Lot 6 Product Fiche Övriga 118,41kB 2017-02-20 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart  AMA Övriga 19,36kB 2017-08-24 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart  CASA W5 Smart main assembly (right) Övriga 588,92kB 2016-09-19 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart  Dis-assembly instructions Övriga 421,18kB 2016-09-27 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart  Ecodesign Övriga 365,88kB 2017-02-20 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart  Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Katalog/Produktblad 2,91MB 2018-05-22 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart  CASA W5 Smart main assembly (left) Övriga 605,77kB 2016-09-19 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart -2/2018  Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 2,49MB 2017-02-24 Lägg i PDF Bucket
CASA W5 Smart 3/2018-  Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 2,96MB 2018-01-24 Lägg i PDF Bucket
CASA W-series  Instructions for Use Instruktioner / Manualer / MIS 8,88MB 2019-03-01 Lägg i PDF Bucket
Smart  Smart connection Övriga 92,19kB 2017-03-29 Lägg i PDF Bucket
Swegon CASA  CASA ventilationsaggregat Broschyrer 3,46MB 2018-06-19 Lägg i PDF Bucket