SWICCT - Swegon Indoor Climate Configuration Tool

Programvaran för att göra mjukvaruinställningar i ADAPT Parasol och PARASOL Zenith VAV.

Här kan du ställa alla parametrar som temperaturer, inställningar för in- och utgångar, luftflöden mm i rummet. SWICCT fungerar också som ett verktyg vid funktionskontroll i driftsättningsskedet.

Detaljerad beskrivning om installation mm finns i SWICCT manualen.

Systemkrav: Testat i Windows XP/Vista/7.

 

Ladda ned

Ladda ned.

SWICCT programvara.

Detaljerad beskrivning om installation mm finns i SWICCT manualen.

SWICCT manual (pdf)

Swegon AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra på programvaran och tillhörande manual.