ProAc

ProAc är ett program för beräkning av ljudalstring i kanalsystem samt dimensionering och val av ljuddämpare.

ProAc är uppdaterat med nya ljuddämpare den 2 juni, 2009.

Uppdateringsinstruktioner

1. Ladda ned uppdatering (Bilder + Proattn.dat)

2. Ersätt den gamla databasfilen (Proattn.dat) med den nya.

3. Kopiera resterande innehåll från zip-filen och klistra in dem i mappen Swegon/Bilder.

 Obs: Dondatabasen är inte uppdaterad, pga ändrat upplägg av databasen i och med övergång till ProAir Web. Det går fortfarande att beräkna don i ProAc, men man måste lägga in egenljudalstring och ljuddämpning manuellt för önskat driftsfall.

 

 

Ladda ned

Ladda ned ProAc Senaste version, komplett 6 Mb

ProAc uppdatering (uppdaterad 2/6, 2009) 189kB 
Se uppdateringsinstruktioner för mer information.