Övriga programvaror

Excel-kalkyler och andra dokument som kan hjälpa vid valet av klimatsystem.

GOLD

GOLDen GATE Config, konfigurationsprogram för GOLDen GATE. Programversion 2.11.
Uppdaterad: Okt 16, 2014.
Ladda ned

XIF-fil (External Interface File) Ladda ned

COMPACT

XIF-fil (External Interface File) är flyttad Ladda ned

GLOBAL

  • EOLE 4 Swegon for PC

Config, control and visualisation on PC (SAT Ethernet or Wifi needed).

Download   Updated 16/10/2017.

  • KNX START-UP project

Control and visualisation on a KNX network (SAT KNX needed).

SAT KNX Starter_TAC5DG_026000 S 02.05.00 P01
SAT KNX Starter_TAC5DM_026002 S 03.00.00 P01
SAT KNX Starter_TAC5DT_026001 S 02.06.00 P01
SAT KNX Starter_TAC5F_026003 S 03.00.00 P01
SAT KNX Starter_TAC5SC_026004 S 04.00.00 P01

Download    Updated 16/10/2017.

  • BACnet files

Download Update 10/08/2017

 

Klimatsystem

Överhörning Adriatic
Ladda ned (1,52 MB)

Överhörning PRIMO
Ladda ned (1 MB)

Dyskonfiguration PRIMO
Ladda ned (1 MB)

Akustik

ProAc
Program för beräkning av ljudalstring i kanalsystem samt dimensionering och val av ljuddämpare.
Till ProAc