Integrerad komfortmodul för kyla, värme och ventilation

PARASOL är samlingsnamnet för en produktfamilj bestående av komfortmoduler. Modulerna är utformade för att komplettera varandra och tillsammans skapa optimal rumskomfort.

Komfortmodulernas grundfunktion är nära besläktad med klimatbafflarnas. Skillnaden är först och främst att komfortmodulen distribuerar luften åt fyra håll istället för två. Detta maximerar ytan för inblandning av tillförd luft med rumsluften vilket gör att man kan ta ut en hög effekt utan att ta mer plats i taket än nödvändigt.

Komfortmodulerna är också optimerade för att snabbt blanda den tillförda luften med rumsluften vilket ger bättre komfort i rummet. I värmefallet kan man med fördel dra nytta av denna teknik för att på ett bättre sätt kunna tillföra värme längs tak.

Ställbar spridningsbild

  

Enkelt omställbara dysor i kombination med Swegons ADCII (Anti Draught Control) ger maximal flexibilitet med avseende förändringar i rummets utformning.

Alla sidor kan ställas in oberoende av varandra så att man kan distribuera mer eller mindre luft och samtidigt rikta luften åt önskat håll i lokalen.

Moduler:

 • Tilluft
 • Tilluft och kyla
 • Tilluft, kyla och värme (vatten)
 • Tilluft, kyla och elvärme
 

PARASOL 1200
PARASOL 1200
Produktbild, 1200x600 mm
 
PARASOL 600
PARASOL 600
Produktbild, 600x600 mm

Ventilsats
Ventilsats
Fabriksmonterad ventilsats med ventilställ…
 


 • Primärluftsflöde: Upp till 85 l/s
 • Tryckområde: 50 till 150 Pa
 • Kylkapacitet - totalt: Upp till 2055W
 • Värmekapacitet:
  • Vatten: Upp till 2700 W
  • El: Upp till 1000 W
 • Storlekar:
  • Parasol 600:
   584 x 584 mm
   592 × 592 mm
   598 × 598 mm
   617 × 617 mm
   623 × 623 mm
   642 × 642 mm
   667 × 667 mm
   Höjd: 220 mm
  • Parasol 1200:
   1184 × 584 mm
   1192 × 592 mm
   1198 × 598 mm
   1242 × 617 mm
   1248 × 623 mm
   1292 × 642 mm
   1342 × 667 mm
   Höjd: 220 mm / 240* mm
   *=Parasol 1200 PF

Ladda ned


19 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 2,77MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 6,50MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer / MIS 1,32MB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog/Produktblad 187,11kB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 1,78MB 2018-08-06 Lägg i PDF Bucket
PARASOL  CE-deklaration, variant X Kvalitet och miljö 189,99kB 2012-02-27 Lägg i PDF Bucket
PARASOL  Dyskonfiguration Instruktioner / Manualer / MIS 210,41kB 2016-10-28 Lägg i PDF Bucket
PARASOL - LUNA  Inkoppling Instruktioner / Manualer / MIS 272,69kB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PARASOL PlusFlow  Nyhetsblad Broschyrer 651,07kB 2014-01-31 Lägg i PDF Bucket
PARASOL variant-X  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 118,70kB 2009-01-11 Lägg i PDF Bucket
PARASOLc  Building product declaration Kvalitet och miljö 89,18kB 2016-10-05 Lägg i PDF Bucket
PARASOLc  Drift och skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 252,50kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
PARASOLc  Installationsanvisning, Variant X (el) Instruktioner / Manualer / MIS 1,50MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PARASOLc  Integrerad komfortmodul Katalog/Produktblad 2,80MB 2018-12-17 Lägg i PDF Bucket
PARASOLc  Montering, Injustering, Skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 2,59MB 2016-03-17 Lägg i PDF Bucket
PARASOL-WISE IOREa  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 411,30kB 2017-11-28 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket
WCD2 PARASOL  Monteringsanvisning WCD2-Parasol Instruktioner / Manualer / MIS 1,58MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket