Frihängande komfortmodul för kyla, värme och ventilation

Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är utformade för att komplettera varandra och skapa optimal rumskomfort.

4-vägs luftdistribution i kombination med Swegons ADCII (Anti Draught Control) skapar maximal inblandningszon och minimerar risken för dragproblem. Parasol EX är utformad för att distribuera luften något uppåtriktat och ger på så vis den kylda luften större utrymme att blanda sig med rumsluften innan den når vistelsezonen.

Ställbar spridningsbild

  

Enkelt omställbara dysor i kombination med Swegons ADCII (Anti Draught Control) ger maximal flexibilitet med avseende förändringar i rummets utformning.

Alla sidor kan ställas in oberoende av varandra så att man kan distribuera mer eller mindre luft och samtidigt rikta luften åt önskat håll i lokalen.

Moduler:

  • Tilluft
  • Tilluft och kyla
  • Tilluft, kyla och värme
 

PARASOL EX 690
PARASOL EX 690
Produktbild
 
PARASOL EX 1290
PARASOL EX 1290
Produktbild

PARASOL EX 690
PARASOL EX 690
Installationsexempel
 
PARASOL EX 1290
PARASOL EX 1290
Installationsexempel


  • Primärluftsflöde: Upp till 55 l/s
  • Tryckområde: 50 till 150 Pa
  • Kylkapacitet - totalt: Upp till 1930 W
  • Värmekapacitet - vatten: Upp till 2450 W
  • Storlekar: 690 x 690 mm, 1290 x 690 mm
  • Höjd: 230 mm

Ladda ned


14 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 2,77MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 6,50MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer / MIS 1,32MB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog/Produktblad 187,11kB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
Confirmation  Test standards Kvalitet och miljö 162,69kB 2013-09-09 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 1,78MB 2018-08-06 Lägg i PDF Bucket
PARASOL - LUNA  Inkoppling Instruktioner / Manualer / MIS 272,69kB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PARASOL EX  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 118,70kB 2013-09-04 Lägg i PDF Bucket
PARASOL EX 690  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 47,88kB 2013-09-04 Lägg i PDF Bucket
PARASOL EX c  Integrerad komfortmodul Katalog/Produktblad 2,63MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PARASOL EXc  Montering, Injustering, Skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 2,91MB 2016-04-25 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket
WCD2 PARASOL  Monteringsanvisning WCD2-Parasol Instruktioner / Manualer / MIS 1,58MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket