Väggmonterad komfortmodul för kyla, värme och ventilation

PARAGON WALL är en kompakt komfortmodul som är konstruerad för installation i bakkant av en kontorsmodul eller liknande applikationer.

Modulen installeras ovanför undertaket i korridoren utanför rummet och kräver inget undertak inne i rummet. Genom att använda samma galler både till distribution av tillförd luft samt recirkulation av rumsluft blir endast ett galler synligt inne i rummet. Denna lösning kan vara särskilt fördelaktig då man vill behålla takhöjd i kontorsrum och istället behåller installationen i korridoren.

PARAGON WALL kan, liksom resten av nya generationens Paragon familj, utrustas med vår unika CCO ventil (Compact Change Over Valve som ökar kyl- och värmekapaciteten med ända upp till 20 % respektive 60 %.

Den ökade kapaciteten kan användas till att välja en mindre produktstorlek, vilket sparar både plats och investeringskostnad. Kapacitetsökningen kan även nyttjas genom att värmepumpar och kylmaskiner går på mer ekonomiskt fördelaktiga driftlägen, vilket kan spara upp till 25 % av elenergin.

PARAGON WALL är klar för leverans från och med v. 15 och kan orderläggas och dimensioneras redan nu. Vill du veta mer om produkten så ta gärna del av vårt produktblad eller kontakta närmaste Swegon representant.

Snabbfakta

 • Kylning, värmning och ventilation
 • Anpassad för installation i rummets bakkant
 • Inbyggd styrutrustning
 • Ett galler för både tillförd och recirkulerad luft
 • Sluten apparat
 • Flexibelt luftflöde – VariFlow
 • Ställbar luftriktning – ADC
 • CCO ventil för ökad kyl och värmekapacitet
 

 • Luftflödesområde: 9 - 77 l/s
 • Tryckområde: 50 – 200 Pa
 • Kylkapacitet: Upp till 2675 W
 • Värmekapacitet: Upp till 4496 W
 • Storlek:
  L=775, 900, 1100, 1300 och 1500 mm
  B=795 mm
  H=264 mm

Ladda ned


16 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 2,77MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 6,50MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
ACTUATOR 3nM  CE-Deklaration, motor Kvalitet och miljö 305,63kB 2017-06-22 Lägg i PDF Bucket
CCO  Compact Change Over Instruktioner / Manualer / MIS 570,63kB 2017-09-11 Lägg i PDF Bucket
Confirmation  Test standards Kvalitet och miljö 162,69kB 2013-09-09 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 175,94kB 2019-09-02 Lägg i PDF Bucket
LUNA - PARAGONc  Inkoppling Instruktioner / Manualer / MIS 275,30kB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PARAGON WALLc  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 116,64kB 2016-03-14 Lägg i PDF Bucket
PARAGON WALLc  Kompakt komfortmodul Katalog/Produktblad 4,83MB 2018-12-20 Lägg i PDF Bucket
PARAGON WALLc  Montering, Injustering, Skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 3,31MB 2017-03-16 Lägg i PDF Bucket
PARAGON Wall-WISE CUa  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 689,97kB 2017-11-28 Lägg i PDF Bucket
PARAGON Wall-WISE IOREa  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 227,98kB 2017-11-28 Lägg i PDF Bucket
PARAGON, PARAGON Wall  PARAGON overview Broschyrer 1003,38kB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket
WCD2 PARAGON  Monteringsanvisning WCD2/Paragon Instruktioner / Manualer / MIS 1,52MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket