Energisparande komfortmodul till Swegons system WISE (gen.1) för behovsstyrd ventilation

  • Komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE (gen.1).
  • Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet, varken mer eller mindre.
  • Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå.
  • Vattenburen kyla och vattenburen eller elektrisk värme.
  • Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC (Anti Draught Control) ger maximal komfort och flexibilitet såväl idag som vid framtida behov.
  • Enkel installation, igångkörning och skötsel.
  • Komplett produkt med alla komponenter och tillbehör monterade från fabrik.
 

ADAPT Parasol 1200
ADAPT Parasol 1200
Produktbild
 
ADAPT Parasol 600
ADAPT Parasol 600
Produktbild

ADAPT Parasol
ADAPT Parasol
Installationsexempel


Primärluftsflöde: Upp till 85 l/s

Tryckområde: 50 till 150 Pa

Kylkapacitet - totalt: Upp till 2055 W

Värmekapacitet:
Vatten - Upp till 2700 W
Elektrisk - Upp till 1000 W

Storlek: 600 och 1200 med anpassningar till ett flertal taksystem

Ladda ned


16 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 2,77MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 6,50MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
ACTUATOR 3nM  CE-Deklaration, motor Kvalitet och miljö 305,63kB 2017-06-22 Lägg i PDF Bucket
ADAPT Parasol  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 258,84kB 2015-03-27 Lägg i PDF Bucket
ADAPT Parasol  CE Deklaration Kvalitet och miljö 149,85kB 2016-02-17 Lägg i PDF Bucket
ADAPT Parasol  Teknisk manual Instruktioner / Manualer / MIS 6,25MB 2017-03-01 Lägg i PDF Bucket
ADAPT Parasol b  Installationsanvisning, variant X Instruktioner / Manualer / MIS 353,95kB 2016-03-14 Lägg i PDF Bucket
ADAPT PARASOLb  Komfortmodul till WISE systemet för behovsstyrd ventilation Katalog/Produktblad 5,62MB 2019-02-13 Lägg i PDF Bucket
ADAPT PARASOLb  Montering, Injustering, skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 4,36MB 2016-05-02 Lägg i PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer / MIS 1,32MB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog/Produktblad 187,11kB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
Confirmation  Test standards Kvalitet och miljö 162,69kB 2013-09-09 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 175,94kB 2019-09-02 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket
WCD2 PARASOL  Monteringsanvisning WCD2-Parasol Instruktioner / Manualer / MIS 1,58MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket