Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE (gen.1) för behovsstyrd ventilation

  • Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE (gen.1).
  • Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet, varken mer eller mindre.
  • Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå.
  • Vattenburen kyla och värme.
  • Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC (Anti Draught Control) ger maximal komfort och flexibilitet såväl idag som vid framtida behov.
 

ADAPT Parasol EX 1290
ADAPT Parasol EX 1290
Storlek 1290
 
ADAPT Parasol EX 690
ADAPT Parasol EX 690
Storlek 690

ADAPT Parasol EX 1290
ADAPT Parasol EX 1290
Installationsexempel
 
ADAPT Parasol EX 690
ADAPT Parasol EX 690
Installationsexempel


Primärluftsflöde: Upp till 55 l/s
Tryckområde: 50 till 150 Pa
Kylkapacitet - totalt: Upp till 1930 W
Värmekapacitet: Upp till 2450 W
Storlek: 690 x 690 mm
  690 x 1290 mm
  Höjd 230 mm

 

Ladda ned


11 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 2,77MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 6,50MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
ACTUATOR 3nM  CE-Deklaration, motor Kvalitet och miljö 305,63kB 2017-06-22 Lägg i PDF Bucket
ADAPT Parasol EXb  Montering, Injustering, Skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 5,46MB 2017-09-15 Lägg i PDF Bucket
ADAPT PARASOL EXb  Frihängande komfortmodul till WISE för behovsstyrd ventilation Katalog/Produktblad 5,05MB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer / MIS 1,32MB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog/Produktblad 187,11kB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
Confirmation  Test standards Kvalitet och miljö 162,69kB 2013-09-09 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 1,78MB 2018-08-06 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket