Integrerad klimatbaffel med kyla, värme och ventilation

  • PACIFIC är en klimatbaffel med hög prestanda för installation i undertak.
  • Med stor inbyggd flexibilitet är den anpassad för att klara såväl dagens behov som morgondagens.
  • Den modulära uppbyggnaden ger stor valfrihet att konfigurera sin enhet efter aktuellt behov.
  • Tilluft, kyla och värme
  • Tilluft, kyla och elvärme
  • Tilläggsmodul SA/EA med extra tilluft (SA) och frånluft (EA) i samma underplåt som PACIFIC

En produkt i taket - fem olika funktioner!
Ovanför underplåten har PACIFIC SA/EA extra moduler för tilluft (SA) och/eller frånluft (EA). Tillsammans med kyla, värme och tillförsel av primärluft erhålls därmed fem funktioner i en produkt.

Funktionerna sparar pengar på både lägre investeringskostnader och enkel installation — och ger en snygg lösning med samma design för flera funktioner!

Demonstration av luftflöde PACIFIC SA/EA:

 

PACIFIC
PACIFIC
Produktbild
 
PACIFIC
PACIFIC
Installationsexempel


Primärluftsflöde Pacific: Upp till 75 l/s
Tryckområde: 30 till 150 Pa
Kylkapacitet Pacific: Upp till 3400 W
Värmekapacitet Pacific:
Vatten: Upp till 3500 W
El: Upp till 1000 W
Längder: 1200 / 1800 / 2400 / 3000 mm*
Bredder: min. 594 mm / max. 667 mm*
*Pacific kan fås i längder och bredder som är anpassade för de flesta på marknaden förekommande undertak.
Höjder:
163 mm – luftanslutning Ø100 mm
189 mm – luftanslutning Ø125 mm
277 mm – luftanslutning Ø160 mm

Tilläggsmodul SA/EA
Tilluftsflöde SA: Upp till 65 l/s
Kylkapacitet SA: Upp till 470 W

Frånluftsflöde EA: Max 100 l/s

Ladda ned


17 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, dubbelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 2,77MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
(all)  Injusteringsguide 2014:12, k-faktorer, enkelsidig Instruktioner / Manualer / MIS 6,50MB 2015-01-08 Lägg i PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer / MIS 1,32MB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog/Produktblad 187,11kB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
Confirmation  Test standards Kvalitet och miljö 162,69kB 2013-09-09 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 1,78MB 2018-08-06 Lägg i PDF Bucket
Klimatbafflar  Drift och skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 253,44kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
PACIFIC  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 51,87kB 2011-04-26 Lägg i PDF Bucket
PACIFIC  CE deklaration, variant X (el) Kvalitet och miljö 486,17kB 2012-02-27 Lägg i PDF Bucket
PACIFIC b  Klimatbaffel Katalog/Produktblad 8,58MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PACIFIC T FPB  Monteringsanvisning - Gipstaksram Instruktioner / Manualer / MIS 761,12kB 2017-09-25 Lägg i PDF Bucket
PACIFICb  Montering-Injustering-Skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 7,30MB 2019-06-11 Lägg i PDF Bucket
PACIFICb-X  Installationsanvisning, variant X (el) Instruktioner / Manualer / MIS 799,99kB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
PACIFIC-WISE IOREa  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 646,41kB 2017-11-28 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket
WCD2 PACIFIC  Monteringsanvisning WCD2/Pacific Instruktioner / Manualer / MIS 1,57MB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket