Passiv kylbaffel för frihängande montage

  • FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet.
  • Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser mellan köldbärarens tillopp och returtemperatur.
  • Liten kompakt enhet som kan fås i två breddvarianter.
 

FRB
FRB
Produktbild
 
FRB
FRB
Installationsexempel


Längd: Från 1.2 to 3.9 m.
Bredd: 290 och 430 mm.
Höjd: 123 respektive 133 mm.

Kylkapacitet

Storlek

Pk(W/m)

Tmk (°C)

FRB 430

252

10

FRB 290

160

10

Ladda ned


10 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Confirmation  Test standards Kvalitet och miljö 162,69kB 2013-09-09 Lägg i PDF Bucket
EUROVENT  Eurovent-certifikat, klimatbafflar Kvalitet och miljö 175,94kB 2019-09-02 Lägg i PDF Bucket
FRB  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 47,91kB 2013-09-04 Lägg i PDF Bucket
FRB c  Frihängande klimatbaffel Katalog/Produktblad 763,73kB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
FRB T-KA  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 236,56kB 2016-05-04 Lägg i PDF Bucket
FRBc  Installation och skötselanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 914,94kB 2018-12-09 Lägg i PDF Bucket
FRBc-WISE IOREa  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 959,90kB 2017-11-28 Lägg i PDF Bucket
Klimatbafflar  Drift och skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 253,44kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
SYST FH  Snabbguide, flexibla slangar Instruktioner / Manualer / MIS 75,03kB 2016-11-16 Lägg i PDF Bucket
Water  Vattenburna klimatsystem, översikt Broschyrer 5,13MB 2016-03-22 Lägg i PDF Bucket