Fläktar med lågt tryck (100-2500 Pa)

Radialfläkt FML är en industri- och ventilationsfläkt som arbetar med en hög verkningsgrad. FML-serien levereras för direkt (-1 ) eller remdrift (-3).

Den finns med tre olika hjultyper:

  1. FMLB har bakåtböjda skovlar.
  2. FMLP har plana bakåtlutande skovlar.
  3. FMLR har raka, radiella skovlar.

FML (B, P, R) -1, -3 är enkelsugande.

FMLB är avsedd för lufttransport i ventilationsanläggningar inom tryckområdet 100-2500 Pa (10-250 mm vp) för luftmängder upp till 7,5 m3/s (27000 m3/h). FMLB arbetar med en verkningsgrad upp till 86%.

FMLP är avsedd för transport av såväI rena gaser som gaser med lägre stofthalt. Den arbetar inom tryckområdet 100-2000 Pa (10-200 mm vp) för luftmängder upp till 7,5 m3/s (27000 m3/h). FMLP arbetar med en verkningsgrad upp till 75%.

FMLR är avsedd för transport av stoftbemängd luft, gas eller kornformat material. FMLR arbetar inom tryckområdet 100-1500 Pa (10-150 mm vp) för luftmängder upp till 7,5 m3/s (27000 m3/h). FMLR arbetar med en verkningsgrad upp till 61%.

FML-fläktarna kan förses med ett patenterat kylnav som används för varma gaser med en maximal temperatur av 200°C.

 

FMLB
FMLB
Produktbild
 
FMLP/FMLR
FMLP/FMLR
Produktbild


Ladda ned


0 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Det finns inget PDF dokument med denna filtrering i denna mapp.