Fläktar med medelhögt tryck (1000-7500 Pa)

Radialfläkt FAM är en industri- och ventilationsfläkt som arbetar med tre olika hjultyper:

  1. FAMB har bakåtböjda skovlar.
  2. FAMP har plana, bakåtlutande skovlar.
  3. FAMR har raka, radiella skovlar.

FAMB är avsedd för lufttransport i ventilationsanläggningar inom tryckområdet 1 000-7 500 Pa (100-750 mm vp) för luftmängder upp till 38 m3/s (137 000 m3/h). FAMB arbetar med en verkningsgrad upp till 82%.

FAMP är avsedd för transport av såväl rena gaser som gaser med lägre stofthalt. Den arbetar inom tryckområdet 1000-6 000 Pa (100-600 mm vp) för luftmängder upp till 33 m3/s (119 000 m3/h). FAMP arbetar med en verkningsgrad upp till 73%.

FAMR är avsedd för transport av stoftbemängd gas. FAMR arbetar inom tryckområdet 1 000-5 500 Pa (100-550 mm vp) för luftmängder upp till 26 m3/s (94 000 m3/h). FAMR arbetar med en verkningsgrad upp till 59%.

Remdrivna FAM-fläktar kan förses med kylskiva för transport av varma gaser med en temperatur upp till 300°C.

 

FAMB/FAMP
FAMB/FAMP
Produktbild
 
FAMR
FAMR
Produktbild


Ladda ned


0 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Det finns inget PDF dokument med denna filtrering i denna mapp.