Fläktar med högt tryck (2000-13000 Pa)

Radialfläkt FAH är en industri- och ventilationsfläkt som arbetar med hög verkningsgrad. FAH-serien levereras för direkt- (-1 ) eller remdrift (-3),

Den finns med tre olika hjultyper:

  1. FAHB har bakåtböjda skovlar.
  2. FAHP har plana, bakåtböjda skovlar.
  3. FAHR har raka, radiella skovlar.

FAHB är avsedd för lufttransport i ventilationsanläggningar inom tryckområdet 2 000-13 000 Pa (200-1 300 mm vp) för luftmängder upp till 22,2 m3/s (80 000 m3/h). FAHB arbetar med en verkningsgrad upp till 82%.

FAHP är avsedd för transport av såväl rena gaser som gaser med lägre stofthalt. Den arbetar inom tryckområdet 2 000-13 000 Pa (200-1 300 mm vp) för luftmängder upp till 22,2 m3/s (80 000 m3/h). FAHP arbetar med en verkningsgrad upp till 74%.

FAHR är avsedd för transport av stoftbemängd gas. FAHR arbetar inom tryckområdet 2 000-9 500 Pa (200-950 mm vp) för luftmängder upp till 16,6 m3/s (60 000 m3/h). FAHR arbetar med en verkningsgrad upp till 60%.

Remdrivna FAM-fläktar kan förses med kylskiva för transport av varma gaser med en temperatur upp till 300°C.

 

Ladda ned


0 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Det finns inget PDF dokument med denna filtrering i denna mapp.