Luftvärmare för varmvatten

Luftvärmare SDLV för pumpvarmvatten är avsedd för uppvärmning av industrilokaler, sporthallar, lagerlokaler, garage och liknande utrymmen. Luftvärmaren har en mycket låg ljudalstring varför den med fördel även kan placeras i butiker och andra offentliga miljöer.

  • Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler etc.
  • Ansluts till pumpvarmvatten.
  • Låg ljudalstring
  • Blandningsdel.
  • Returluftsdel.
  • Flera alternativa styrmöjligheter.
  • Fyra storlekar.
 

Ladda ned


0 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Det finns inget PDF dokument med denna filtrering i denna mapp.