Väggdon med dysor för tilluft, infällt montage

Rektangulärt tilluftsdon med ställbara dysor. Dystekniken medger lufttillförsel med över- eller undertemperatur samt med horisontell och/eller vertikal spridningsbild. Donet passar för såväl konstant som variabelt flöde.

  • Vridbara dysor
  • Helt flexibel spridningsbild
  • Rensbar
  • Reglerbar spalt för ökad kapacitet
  • Enkel inställning
  • Används med anslutningslåda ALV
  • Kan specialbeställas i olika färger

 

 

EAGLE Wall
EAGLE Wall
Produktbild
 
EAGLE Wall
EAGLE Wall
Vy framifrån

EAGLE Wall
EAGLE Wall
Sidovy
 
Dysor
Dysor
Närbild av dysa för enkel inställning av s…


L U F T F L Ö D E  –  L J U D N I V Å 

EAGLE W

ALV

l/s

Stl

Stl

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

300-150

300-150-100-B

15

20

33

400-150

400-150-125-B

24

29

42

400-200

400-200-160-B

37

46

60

550-250

550-250-200-B

52

70

85

550-300

550-300-250-B

90

105

120

Data i tabellen gäller vid totaltryck 50 Pa för stängd spalt.

 

Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
EAGLE Wall  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 44,29kB 2014-04-08 Lägg i PDF Bucket
EAGLE Wall  Montering, injustering, skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 578,59kB 2016-03-29 Lägg i PDF Bucket
EAGLE Wall  Väggdon med dysor för tilluft Katalog/Produktblad 1,38MB 2018-10-24 Lägg i PDF Bucket