Kvadratiskt tilluftsdon för tak- eller väggmontage i bostad

  • Modern design
  • Möjlighet till injustering och flödesmätning
  • 5-20 l/s vid ljudnivå <30 db(A)
  • Ett utförande för tak- eller väggmontage
  • Miljömedvetet materialval
 

L U F T F L Ö D E - L J U D N I V Å

DOMO
Storlek


20 dB(A)

l/s
25 dB(A)


30 dB(A)

100

14

17

22

Gäller vid största öppning i strypbricka

Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
DOMO  Montering – Injustering – Skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 839,94kB 2015-07-15 Lägg i PDF Bucket
DOMO  Kvadratiskt tilluftsdon för tak- eller väggmontage i bostad Katalog/Produktblad 648,01kB 2018-10-03 Lägg i PDF Bucket
DOMO  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 302,04kB 2015-01-29 Lägg i PDF Bucket