Cirkulärt takdon för tilluft

Cirkulärt tilluftsdon för placering i tak. Klarar extremt stora luftflöden till låga ljudnivåer. Lämpligt för konstant eller variabelt flöde. Lufttillförsel kan ske med under- eller övertemperatur, samt med horisontell eller vertikal spridningsriktning. Passar både för komfort- och industrilokaler.

  • Klarar stora tilluftsflöden
  • Horisontell eller vertikal spridningsbild
  • Möjlighet till motoromställning av spridningsbilden
  • Lämpligt för luftvärme
  • Kan användas med anslutningslåda ALS
  • Rensbart
  • Erbjuds i alternativa färger

 

 

FALCON Ceiling
FALCON Ceiling
Produktbild
 
FALCON Ceiling
FALCON Ceiling
Installationsexempel

FALCON Ceiling
FALCON Ceiling
Detaljbild, front
 
FALCON Ceiling
FALCON Ceiling
Detaljbild, sidovy


L U F T F L Ö D E - L J U D N I V Å

FALCON C, horisontell

l/s

Storlek

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

125

48

57

68

160

70

83

99

200

112

132

156

250

170

202

240

315

265

312

370

400

431

505

590

500

631

743

875

FALCON C

ALS

l/s

Storlek

Storlek

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

125

100-125

24

34

44

160

125-160

34

46

66

200

160-200

54

68

95

250

200-250

82

105

155

315

250-315

125

150

210

400

315-400

200

245

325

500

400-500

310

375

450

Data för kombination FALCON C + ALS anslutningslåda är redovisade vid totaltryck 50 Pa, och vid horisontell spridningsbild.

 

Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
FALCON Ceiling  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 1,53MB 2016-12-14 Lägg i PDF Bucket
FALCON Ceiling  Cirkulärt takdon för tilluft Katalog/Produktblad 1,08MB 2018-10-03 Lägg i PDF Bucket
FALCON Ceiling  Montering, injustering, skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 852,41kB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket