Tilluftsramp med mikrofilter för operationssalar

OPL är en tilluftsramp med fem perforerade luftdonsdelar och två mikrofilter. Ramperna specialkonstruerade för ventilation av operationssalar och monteras parvis i taket. Panelernas placering relativt varandra och de olika flödesriktningarna från luftdonsdelarna säkerställer en ren zon med filtrerad luft tillsammans med låg lufthastighet i området närmast patienten. Rampen används med konstant luftflöde och konstant undertemperatur och arbetar utan induktion av förorenad rumsluft.

  • Luftflöde speciellt utformat för operationssalar
  • Tryckuttag för filtervakt
  • Lätt åtkomliga filter
  • Rensbar
  • Mikrofilter med gummitätning
  • Finns i olika färger
 

OPL
OPL
Produktbild
 
OPL
OPL
Installationsexempel


LUFTFLÖDE – TRYCKFALL – LJUDNIVÅ –

LUFTHASTIGHET

OPL

 

Hastighet genom filter

Stl

 

0,45 m/s

3500 (x 2)

q (l/s)

650

 

p (Pa)

110

 

L (dB(A))

35

Data gäller för komplett installation med två ramper.

Ladda ned


2 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
OPLb  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 299,25kB 2015-07-03 Lägg i PDF Bucket
OPLb  Tilluftsramp med mikrofilter Katalog/Produktblad 331,25kB 2018-10-03 Lägg i PDF Bucket