Cirkulär jetspridare för tilluft

CKD är en cirkulär flerkons jetspridare för vägg- eller takmontage. Det klarar extremt stora luftflöden vid låg ljudnivå. Passar för konstant eller variabelt flöde. Kan användas för under- eller övertemperatur och både horisontell och vertikal spridningsbild är möjlig. Passar för både komfort- industrianläggningar.

  • Breda eller koncentrerade spridningsbilder
  • Kondelen kan justeras 360°
  • Motorinställning av spridningsbild är möjlig
  • Passar för värme eller kyla
  • Kan användas med anslutningslåda ALS
  • Kan fås i olika färger

 

 

CKD
CKD
Produktbild, dondel
 
CKD
CKD
Produktbild, dondel

CKD med ALS
CKD med ALS
Produktbild med anslutningslåda
 
CKD
CKD
Installationsexempel


L U F T F L Ö D E  – L J U D N I V Å

CKD

l/s

Stl

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

200

58

65

72

250

82

95

115

315

160

180

210

400

225

260

300

500

350

400

450

CKD

ALS

l/s

Stl

Stl

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

200

160-200

58

70

85

250

200-250

85

100

125

315

250-315

130

160

190

400

315-400

210

245

290

Data gäller för CKD + anslutningslåda ALS vid totaltryckfall 50 Pa och bred spridningsbild.

Ladda ned


4 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
CKD  Montering, injustering, skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 804,96kB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket
CKDa  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 1023,95kB 2017-09-01 Lägg i PDF Bucket
CKDa  CE-Declaration Kvalitet och miljö 651,98kB 2017-10-20 Lägg i PDF Bucket
CKDa  Cirkulär jetspridare Katalog/Produktblad 1,34MB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket