Cirkulärt enkelt avlänkningsgaller för väggar

EIV är ett cirkulärt galler med cirkulär anslutning, avsett för väggmontage. EIV har inställbara luftriktare för inställning av spridningsbild och kastlängd. EIV kan vridas för horisontell eller vertikal justering av spridningsbild. Vi rekommenderar användning tillsammans med den mångfunktionella anslutningslådan ALS för bästa prestanda.

  • Kan användas med anslutningslåda ALS
  • Inställbara luftriktare
  • Enkel installation
  • Rensbar
  • Kan fås i olika färger

 

 

EIV
EIV
Produktbild
 
EIV
EIV
Installationsexempel

ALS
ALS
Anslutningslåda


 L U F T F L Ö D E – L J U D N I V Å

EIV

l/s

Stl

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

100

36

43

50

125

53

61

72

160

53

61

72

EIV

ALS

l/s

Stl

Stl

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

100

80-100

18

30

35

125

100-125

27

36

46

160

125-160

38

48

62

Data gäller för EIV i kombination med anslutningslåda ALS vid totaltryckfall 50 Pa.

Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
EIVa  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 1,53MB 2016-12-14 Lägg i PDF Bucket
EIVa  Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft Katalog/Produktblad 801,83kB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket
EIVa  Montering, injustering, skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 601,46kB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket