Låghastighetsluftdon för små luftflöden

DCC är ett cirkulärt låghastighetsluftdon avsett för små luftflöden. Det passar för lokaler där många små enheter kan placeras för bästa möjliga tilluftsfördelning, till exempel i samlingssalar, teatrar, biografer och föreläsningssalar. Montera luftdonen under säten, i stegets vertikala eller horisontella del.

  • Fast radiell spridningsbild
  • Tryckstegringsinsats
  • Enkel installation
  • Rensbar
  • Finns i många olika specialversioner för optimal anpassning till lokalen
  • Kan fås i olika färger

 

 

DCC
DCC
Produktbild
 
DCC
DCC
Installationsexempel


Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
DCCb  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 289,91kB 2015-08-13 Lägg i PDF Bucket
DCCb  Montering, injustering, skötsel Instruktioner / Manualer / MIS 461,49kB 2016-02-29 Lägg i PDF Bucket
DCCb  Deplacerande don för små luftflöden Katalog/Produktblad 508,02kB 2018-10-03 Lägg i PDF Bucket