Separata till- och frånluftsaggregat

  • Single Direction (SD)
  • Filter tillgängliga som tillval (alla storlekar)
  • Batterivärmeväxlare och omonterad rörkopplingsenhet tilllgängligt som tilllval (storlekar 012-120)
  • Luftflöden upp till 64.800 m³/h
 

Ladda ned


76 Träffar   Sida < 1 | 2 | 3 | 4 >

   

 



Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 | 2 | 3 | 4 >
 Övergång för rökgasevakuering (GOLD/SILVER C PX) Instruktioner / Manualer / MIS 200,66kB 2017-09-14 Lägg i PDF Bucket
TBLZ-1-55  Övergångsdon modular/plint (SILVER C/COMPACT) Instruktioner / Manualer / MIS 138,61kB 2018-10-18 Lägg i PDF Bucket
SILVER C PX/CX  Dimensionering, installation, mått, vikt, version F Katalog/Produktblad 8,87MB 2019-05-13 Lägg i PDF Bucket
SILVER C RX  Dimensionering, installation, mått, vikt, version F Katalog/Produktblad 7,98MB 2019-05-14 Lägg i PDF Bucket
SILVER C SD  Dimensionering, installation, mått, vikt, version F Katalog/Produktblad 7,04MB 2019-03-29 Lägg i PDF Bucket
SILVER C RX/PX/CX/SD  Teknisk beskrivning aggregat, version F Katalog/Produktblad 1,85MB 2019-05-22 Lägg i PDF Bucket
SILVER C RX/PX/CX/SD  Tillbehör, version F Katalog/Produktblad 3,22MB 2019-08-21 Lägg i PDF Bucket
SILVER C  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 105,24kB 2017-01-13 Lägg i PDF Bucket
SILVER C RX, version F  EG-försäkran om maskinens överensstämmelse Kvalitet och miljö 108,27kB 2018-01-30 Lägg i PDF Bucket
SILVER C SD, version F  EG-försäkran om maskinens överensstämmelse Kvalitet och miljö 108,17kB 2018-01-30 Lägg i PDF Bucket
SILVER C CX, version F  EG-försäkran om maskinens överensstämmelse Kvalitet och miljö 108,18kB 2018-01-30 Lägg i PDF Bucket
SILVER C PX, version F  EG-försäkran om maskinens överensstämmelse Kvalitet och miljö 108,25kB 2018-01-30 Lägg i PDF Bucket
SILVER C  Eurovent-certifikat Kvalitet och miljö 208,48kB 2019-06-10 Lägg i PDF Bucket
VDI 6022  Försäkran om hygienutförande Kvalitet och miljö 168,85kB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
GOLD/SILVER C/COMPACT  Återvinningsinstruktion, luftbehandlingsaggregat Kvalitet och miljö 2,93MB 2017-01-13 Lägg i PDF Bucket
Modbus RTU/TCP  Protokoll, (SILVER C RX/PX/CX/SD, version E/F) Övriga 402,42kB 2017-10-18 Lägg i PDF Bucket