GOLD styrsystem web demo

Prova på styrsystemet i GOLD direkt från webbläsaren med våra uppkopplade luftbehandlingsaggregat.

GOLD Version E Demo

Demo-aggregat GOLD version E med styrsystem IQlogic där du har fulla rättigheter att administrera och ändra värden.

Address: http://golddemo.swegon.se
User name: local eller installation
Password: 0000 för local, 1111 för installation

     
GOLD LP Live    

Komplett Swegon Office Solution med en GOLD LP 05 med roterande värmeväxlare som betjänar hörsalen på Swegons huvudkontor i Kvänum.

Address: http://goldlive.swegon.se
User name: reader
Password: reader

Inställda värden på GOLD LP Live-enheten kan endast avläsas.

     


Horisontellt installerad GOLD LP som betjänar hörsalen på fabriken i Kvänum.

Swegon Connect    

Anslut till två GOLD version E luftbehandlingsaggregat via Swegon Connect,

Adress: http://swegonconnect.com
User name: Demo
Password: Demo1234

Anslutna produkter
User name: local
Password: 0000
 
Login till Swegon Connect


GOLD RX

Roterande värmeväxlare
<50.400 m3/h


GOLD PX

Plattvärmeväxlare (motström)
<11.520 m3/h


GOLD CX

Batterivärmeväxlare
<50.400 m3/h


GOLD SD

Separata till- och frånluftsaggregat
<64.800 m3/h


COOL DX / COOL DX Top

Plug and Play kylmaskiner för GOLD


GOLD LP

Extra smalt aggregat med roterande värmeväxlare <2.600 m3/h OBS! Fr.o.m kalendervecka 48, 2017, levereras GOLD LP under namnet COMPACT LP.