Plug and Play kylmaskiner för GOLD

Kylmaskin COOL DX / COOL DX Top passar väl in i konceptet för luftbehandlingsaggregat GOLD och står verkligen för Plug and Play.

All utrustning finns inom en och samma enhet och dockas till GOLD. COOL DX kan även installeras fristående.

Därutöver behövs endast elektrisk kraftmatning och en kommunikationskabel (med snabbkontakt) mellan COOL DX/COOL DX Top och GOLD samt anslutning av dränering.

GOLD har färdiga kylfunktioner för att styra och reglera COOL DX / COOL DX Top. Detta inkluderar också kommunikation via webb eller traditionella övervakningssystem.

COOL DX / COOL DX Top innebär därmed minimal insats för projektering, inköp och installation.

  • Mycket snabb och enkel installation.
  • Inbyggd styrutrustning som manövreras från GOLD.
  • Steglös komfortreglering eller ekonomireglering i 3 steg.
  • Klar för kommunikation via GOLD.
  • Placeringen gör att frånluftsfläktens motor i GOLD ej utsätts för höga temperaturer.
 

Ladda ned

Populära nedladdningar för COOL DX:

Installationsanvisning

Hitta fler PDF:er


4 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
COOL DX  descr-cooldx.doc Övriga 66,00kB 2017-01-13 Lägg i PDF Bucket
COOL DX  Kylaggregat, byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 164,34kB 2017-01-13 Lägg i PDF Bucket
COOL DX/COOL DX Top  Igångkörningsprotokoll version F, redigerbar Excel-fil Övriga 178,50kB 2017-01-13 Lägg i PDF Bucket
COOL DX/COOL DX Top  Kylmaskin, installation och underhåll, version G Instruktioner / Manualer / MIS 2,57MB 2019-06-03 Lägg i PDF Bucket