Enhetsaggregat COMPACT

COMPACT Air/Heat/Top/Unit rumsaggregat och luftbehandlingsaggregat.

COMPACT Air

COMPACT Air
Kompakta rumsaggregat, <1300 m³/h


 
COMPACT Heat

COMPACT Heat
Kompakt rumsaggregat med värmeboost, <1300 m³/h


 
COMPACT Top

COMPACT Top
Aggregat med kanalanslutningar från ovansidan, <1300 m³/h


COMPACT Unit

COMPACT Unit
Kompakt luftbehandlingsaggregat för små luftflöden, <1300 m³/h


 
COMPACT LP

COMPACT LP
Extra smalt aggregat med roterande värmeväxlare <2.600 m3/h