Luftkylda vätskekylaggregat, 5-38 kW

Luft-vätskekylaggregat med inverterstyrd scrollkompressor

  • Inverterstyrd likströmskompressor
  • Högsta energiklass
  • Brett konfigurerbar vätskemodul
  • Inga krav på minsta systemvolym
  • Brett effekt- och driftområde

Konfigurationer
/LN: Ljuddämpad enhet
/HP: Reversibel värmepump
/LE /HP: Reversibel enhet med kondensor med motor

 

Ladda ned


6 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
 Eurovent certificate, BlueBox chillers and heat pumps Kvalitet och miljö 1,78MB 2016-06-14 Lägg i PDF Bucket
-  Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser Övriga 23,63kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
-  Eurovent-certifikat, Swegon kylaggregat och värmepumpar Kvalitet och miljö 1,78MB 2017-02-15 Lägg i PDF Bucket
-  Igångkörningsprotokoll, kylaggregat och värmepumpar Övriga 47,00kB 2015-10-05 Lägg i PDF Bucket
CELEST+  Anvisningar för montering, drift och underhåll Instruktioner / Manualer / MIS 5,64MB 2013-08-29 Lägg i PDF Bucket
CELEST+  Luftkylda vätskekylaggregat Katalog/Produktblad 3,50MB 2014-06-13 Lägg i PDF Bucket