Vätskekylda vätskekylaggregat 170-1525 kW

• Skruvkompressorer, köldmedium R134a
• Elektronisk expansionsventil som standard
• Kompakt och utrymmesbesparande konstruktion

Konfigurationer
A: Energiklass A
LC: Utan kondensor, för anslutning till extern
DS: Hetgasvärmeväxlare
DC: Värmeåtervinningskondensor
HT: För drift vid hög omgivningstemperatur
LN: Låg ljudnivå
SLN: Extra låg ljudnivå

 

Ladda ned


5 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
-  Översiktsbroschyr kylaggregat och värmepumpar Broschyrer 3,61MB 2014-04-07 Lägg i PDF Bucket
-  Igångkörningsprotokoll, kylaggregat och värmepumpar Övriga 47,00kB 2015-10-05 Lägg i PDF Bucket
-  Eurovent-certifikat, Swegon kylaggregat och värmepumpar Kvalitet och miljö 1,78MB 2017-02-15 Lägg i PDF Bucket
 Eurovent certificate, BlueBox chillers and heat pumps Kvalitet och miljö 1,78MB 2016-06-14 Lägg i PDF Bucket
-  Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser Övriga 23,63kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket