Luftkylda vätskekylaggregat, 41-125 kW

Luft/vatten kylmaskiner med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor.

  • Miljövänligt köldmedium R410 A
  • Hög EER/ESEER
  • Energieffektiv
  • Användarvänlig, avancerad programvara
  • Pålitlig under många år
  • Utgående köldbärartemperatur ner till -8°C

Konfigurationer
A: Energiklass A
HP: Reversibel värmepump
LE: Utan förångare, för anslutning till extern
DS: Hetgasvärmeväxlare
DC: Värmeåtervinningskondensor
FC: Frikyla (se även OXFORD FC)
LN: Låg ljudnivå
SLN: Extra låg ljudnivå
Kan väljas med pump-/tankmodul

 

Ladda ned


10 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
 Eurovent certificate, BlueBox chillers and heat pumps Kvalitet och miljö 1,78MB 2016-06-14 Lägg i PDF Bucket
-  Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser Övriga 23,63kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
-  Eurovent-certifikat, Swegon kylaggregat och värmepumpar Kvalitet och miljö 1,78MB 2017-02-15 Lägg i PDF Bucket
-  Igångkörningsprotokoll, kylaggregat och värmepumpar Övriga 47,00kB 2015-10-05 Lägg i PDF Bucket
-  Översiktsbroschyr kylaggregat och värmepumpar Broschyrer 3,61MB 2014-04-07 Lägg i PDF Bucket
mC²  Användarmanual för kontrollenhet mC² Microchiller Instruktioner / Manualer / MIS 1,51MB 2012-09-04 Lägg i PDF Bucket
OXFORD  Anvisningar för montering, drift och underhåll Instruktioner / Manualer / MIS 3,19MB 2012-12-10 Lägg i PDF Bucket
OXFORD  Luftkylda vätskekylaggregat Katalog/Produktblad 6,29MB 2013-12-09 Lägg i PDF Bucket
OXFORD FC  Anvisningar för montering, drift och underhåll Instruktioner / Manualer / MIS 2,12MB 2012-12-10 Lägg i PDF Bucket
OXFORD FC  Luftkylda vätskekylaggregat med integrerad frikyla Katalog/Produktblad 1,23MB 2012-09-04 Lägg i PDF Bucket