Avancerad enhetsmodul för vattendistribution

AQUA Link är en helt ny vattenmodul som optimerar gränssnittet mellan kylmaskinen och brukarna när både luftbehandlingsaggregat (för ventilation och fuktreglering) och kylbafflar (för kontroll av omgivningstemperatur) används i samma anläggning.

AQUA Link producerar och fördelar alltid exakt rätt mängd vatten med exakt den temperatur som behövs till både kylbatterier och exempelvis kylbafflar.

AQUA Link innehåller allt som behövs i en vattenkrets mellan en kylmaskin från Swegon och ett GOLD luftbehandlingsaggregat. Det som tidigare var både tidskrävande och kostsamt har nu ersatts med ”plug and play”!

  • Med en enda samtalspartner för hela anläggningen undviks problem med ansvarsfrågor och kommunikationssvårigheter mellan alla olika inblandade parter.
  • Det enda som behövs för att det ska fungera är vatten- och elanslutningar mellan kylmaskinen, brukarna och AQUA Link.
  • All utrustning och alla komponenter har samlats i en och samma enhet – och AQUA Link kan dessutom installeras utomhus.
  • Energibesparande genom behovsstyrd drift och energieffektiva pumpar.

Konfigurationer
NG: Utan glykol
1P: En pump i primärkrets
1P-1P: En pump i primärkrets och en i sekundärkrets
2P: Två pumpar i primärkrets
2P-2P: Två pumpar i primärkrets och två i sekundärkrets

 

Ladda ned


5 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
-  Översiktsbroschyr kylaggregat och värmepumpar Broschyrer 3,61MB 2014-04-07 Lägg i PDF Bucket
AQUA Link  Anvisningar för montering, drift och underhåll Instruktioner / Manualer / MIS 1,19MB 2012-12-04 Lägg i PDF Bucket
AQUA Link  Avancerad enhetsmodul för vattendistribution Katalog/Produktblad 903,95kB 2012-09-04 Lägg i PDF Bucket
-  Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser Övriga 23,63kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
-  Igångkörningsprotokoll, kylaggregat och värmepumpar Övriga 47,00kB 2015-10-05 Lägg i PDF Bucket