Uppkopplingsbart reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité

  • Automatisk reglering av luftmängd, kyla och värme
  • Börvärden för temperatur och luftfl öde kan ställas via rumsenheten.
  • Närvarostyrning via nyckelkort/sensor
  • Enkel konfi gurering av inställningar via rumsenheten
  • Trådlös kommunikation mellan rumsenhet och regulator
  • Ingångar för kondenssensor, fönsterkontakt och andra brytande kontakter
  • Upp till tolv ställdonspar kan anslutas per regulator.
  • Möjlig uppkoppling till överordnat styrsystem via Modbus RTU
  • Valbar kylsekvens - luft/vatten eller vatten/luft.
  • Luftkvalitetsreglering via CO2-sensor.
 

Ladda ned


28 Träffar   Sida < 1 | 2 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 | 2 >
ACTUATOR b  Ventilställdon Katalog/Produktblad 204,20kB 2017-03-16 Lägg i PDF Bucket
ACTUATORb  CE Deklaration Kvalitet och miljö 308,14kB 2015-12-14 Lägg i PDF Bucket
ACTUATORb  Installationsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 152,33kB 2017-03-16 Lägg i PDF Bucket
CCO  Byggvarudeklaration Kvalitet och miljö 71,72kB 2015-08-03 Lägg i PDF Bucket
CCO  CCO, 6-vägsventil Katalog/Produktblad 1,60MB 2017-03-15 Lägg i PDF Bucket
CCO  Compact Change Over Instruktioner / Manualer / MIS 570,63kB 2017-09-11 Lägg i PDF Bucket
CG IV-KIT  Installation instructions Instruktioner / Manualer / MIS 1,32MB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CG-IV  Kondensgivare Katalog/Produktblad 187,11kB 2019-04-16 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR  CE deklaration Kvalitet och miljö 240,97kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR  CONDUCTOR, Nätverksuppkopplat automatiskt kontrollsystem Katalog/Produktblad 955,30kB 2015-06-24 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR T-TG  Extern temp.givare Katalog/Produktblad 92,50kB 2013-10-16 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W1  Bruksanvisning W1 Instruktioner / Manualer / MIS 313,39kB 2013-01-09 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W1  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 1,38MB 2016-09-15 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W1/W3  Teknisk manual, sw-1.44 Instruktioner / Manualer / MIS 2,33MB 2016-05-23 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W3  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 1,57MB 2017-03-15 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W4  Bruksanvisning W4 Instruktioner / Manualer / MIS 515,88kB 2009-09-08 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W4  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 1,90MB 2017-03-15 Lägg i PDF Bucket
CONDUCTOR W4  Teknisk manual, sw1.38 Instruktioner / Manualer / MIS 3,15MB 2015-06-12 Lägg i PDF Bucket
SuperWISE Router  Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding (WISE gen.1) Katalog/Produktblad 1,68MB 2012-06-08 Lägg i PDF Bucket
SuperWISE Router  Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding (WISE gen.1) Instruktioner / Manualer / MIS 442,36kB 2015-03-23 Lägg i PDF Bucket