Intelligent system för kontroll och övervakning

 • SAFE Advanced för kontroll och övervakning av rök och brandspjäll
 • Alla systemaktiviteter loggas och kan visas för diagnostik och förebyggande underhåll
 • Automatisk testning, övervakning samt loggning.
 • Brandspjällsgränssnitt med kraftförsörjning från närmaste elcentral
 • Full diagnostik för systemet och enhetsintegration från inbäddade kontrollenheter
 • Enkelt grafiskt användargränssnitt
 • Solid State inbäddad kontrollenhet
 • Textfält underlättar beskrivning av enhetsreferenser och platser
 • Tvåkärning nätverkskabel som utnyttjar "daisy chain"-metoden för kabeldragning till alla enheter, vilket ger låga kostnader för kabeldragning
 • Integrerad BMS-link på Modbus eller Bacnet
 • Möjliggör fasad driftsättning och framtida expansion
 •  

  Ladda ned


  1 Träffar   Sida < 1 >

     

     Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
  Sida < 1 >
  SAFE Advanced  Styrsystem för rök-/brandgasspjäll Katalog/Produktblad 502,09kB 2018-02-23 Lägg i PDF Bucket