Brand-/brandgasspjäll i brandklass EI60 med cirkulär anslutning

  • CR60, CR2 och CR60-1S är brand-/brandgasspjäll i brandklass EI60, med cirkulär anslutning
  • Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet
  • Brandklass EI60 innebär att spjället kan motstå brand och rökgaser mellan brandceller i 60 minuter enligt EN 1366-2
  • P-märkt
  • Spjället är tillverkat av galvaniserad stålplåt med spjällblad av det eldfasta materialet Promatech
  • CR60 och CR2 kan användas i vägg tak och bjälklag av bl.a betong, lättbetong, tegel och lättväggar
  • CR60-1S används med fördel i reglade lättväggar för enklare och säkrare montage utan efterlagningar
  • Spjället kan monteras oberoende av luftflödesrikting och installation ska ske i enlighet med nationella föreskrifter
  • Kan styras med Swegons styrprodukter
 

CR60
CR60
Produktbild
 
CR60-1S
CR60-1S
Produktbild

CR2
CR2


 

CR60 Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI60 100 - 315
CR2 Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI60 400 - 630
CR60-1S Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI60 100 - 315

Ladda ned


9 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
CR2  BIM-fil Övriga 503,25kB 2018-05-15 Lägg i PDF Bucket
CR2  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 85,18kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR2  SP Certifikat Kvalitet och miljö 180,35kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR60  BIM-fil Övriga 503,13kB 2018-05-15 Lägg i PDF Bucket
CR60  DWG-filer Övriga 20,31MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CR60  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 95,08kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR60  SP Certifikat Kvalitet och miljö 180,50kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR60/CR2/CR120/CR60-1S  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 1,18MB 2019-09-13 Lägg i PDF Bucket
CR60/CR2/CR60-1S  Brand-/Brandgasspjäll Katalog/Produktblad 1,50MB 2019-09-13 Lägg i PDF Bucket