Brand-/brandgasspjäll i brandklass EI120 med cirkulär anslutning

  • CR120 och CR2 är brand-/brandgasspjäll i Brandklass Ei120 med cirkulär anslutning
  • Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet
  • Brandklass EI120 innebär att spjället kan motstå brand och rökgaser mellan brandceller i 120 minuter enligt EN1366-2
  • P-märkt
  • Spjället är tillverkat av galvaniserdad stålplåt med spjällblad av det eldfasta materialet Promatech
  • CR120 och CR2 kan användas i vägg och bjälklag av bl a betong, lättbetong, tegel och lättväggar (gips)
  • Spjället kan monteras oberoende av luftfödesrikting och installation ska ske i enlighet med nationella föreskrifter
  • Kan styras med Swegons styrprodukter
 

CR2
CR2
Produktbild
 
CR120
CR120
Produktbild


 

CR120 Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI120 100 - 315
CR2 Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI120 400 - 630

Ladda ned


8 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
CR120  BIM-fil Övriga 495,50kB 2018-05-15 Lägg i PDF Bucket
CR120  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 90,09kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR120  SP Certifikat Kvalitet och miljö 171,39kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR120/CR2  Brand-/Brandgasspjäll Katalog/Produktblad 938,31kB 2018-04-25 Lägg i PDF Bucket
CR2  BIM-fil Övriga 503,25kB 2018-05-15 Lägg i PDF Bucket
CR2  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 85,18kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR2  SP Certifikat Kvalitet och miljö 180,35kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CR60/CR2/CR120/CR60-1S  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 1,18MB 2019-09-13 Lägg i PDF Bucket