Brand-/brandgasspjäll i brandklass EI120 med rektangulär anslutning

  • CU2, CU-LT och CU-LT-1S är brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120, med rektangulär anslutning
  • Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet
  • Brandklass EI120 innebär att spjället kan motstå brand och rökgaser mellan brandceller i 120 minuter enligt EN1366-2
  • P-märkt
  • Spjällblad och hölje, är tillverkade av Promatech, som är ett eldfast material
  • CU-LT och CU2 kan användas i vägg och bjälklag av bl a betong, lättbetong, tegel och lättväggar (gips)
  • CU-LT-1S kan användas i lättväggar (gips) och kräver ingen efterlagning.
  • Spjället kan monteras oberoende av luftfödesrikting och installation ska ske i enlighet med nationella föreskrifter
  • Kan styras med Swegons styrprodukter
 

CU2
CU2
Produktbild
 
CU-LT
CU-LT
Produktbild 

CU2 Storlek (mm)
Brandklass Bredd Höjd
EI120 200 - 1500 200 - 1000
CU-LT Storlek (mm)
Brandklass Bredd Höjd
EI120 100 - 800 100 - 600
CU-LT-1S Storlek (mm)
Brandklass Bredd Höjd
EI120 100 - 800 100 - 600

Ladda ned


18 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
CU2  BIM-fil Övriga 840,57kB 2018-05-15 Lägg i PDF Bucket
CU2  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 84,98kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CU2  SP Certifikat Kvalitet och miljö 171,67kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CU2 (H1000-1250)  DWG-filer Övriga 59,26MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU2 (H1300-1500)  DWG-filer Övriga 49,41MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU2 (H200-300)  DWG-filer Övriga 29,85MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU2 (H350-450)  DWG-filer Övriga 29,82MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU2 (H500-950)  DWG-filer Övriga 98,52MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU2/CU-LT/CU-LT-1S  Brand-/Brandgasspjäll Katalog/Produktblad 1,93MB 2018-04-09 Lägg i PDF Bucket
CU2/CU-LT/CU-LT-1S  Monteringsanvisning Instruktioner / Manualer / MIS 1,23MB 2018-04-09 Lägg i PDF Bucket
CU-LT  BIM-fil Övriga 813,83kB 2018-05-15 Lägg i PDF Bucket
CU-LT  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 85,22kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CU-LT  SP Certifikat Kvalitet och miljö 180,69kB 2018-02-26 Lägg i PDF Bucket
CU-LT (H200-400)  DWG-filer Övriga 28,88MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU-LT (H450-600)  DWG-filer Övriga 22,96MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU-LT (H650-800)  DWG-filer Övriga 22,85MB 2018-04-26 Lägg i PDF Bucket
CU-LT-1s  Prestandadeklaration Kvalitet och miljö 189,69kB 2018-03-22 Lägg i PDF Bucket
CU-LT-1S  SP Certifikat Kvalitet och miljö 180,85kB 2018-03-22 Lägg i PDF Bucket