Värmeåtervinningsaggregat med motströms plattvärmeväxlare

  • Värmeåtervinningsaggregat med motströms plattvärmeväxlare för villor, flervåningshus radhus och fritidsbostäder under 170 m². Även lämplig för renoveringsobjekt.
  • Maximal luftmängd 80 l/s.
  • Temperaturverkningsgrad cirka 80 %.
  • Energieffektiva och tysta fläktar.
  • Installeras i maskinrum, förråd, tvättstuga etc.
  • Möjlighet att ansluta spiskåpa till separat frånluftskanal.
  • Styrning från en separat kontrollpanel eller från en spiskåpa.
  • Premium-styrteknik.
  • Lägre än tidigare, 493 mm.
  • Kan användas med Premium styrenhet eller Swegon CASA Premium spiskåpor.
Certifierat för Passivhus  
Swegon CASA W80B är certifierat av Passivhusinstitutet för sin höga energieffektivitet och värmeåtervinning. Hitta gällande certifikat i komponentdatabasen på Passivhusinstitutets webbplats.    Certifierad komponent för Passivhus

Motströms plattvärmeväxlare    

Tunna aluminiumplattor arrangerade korsvis så att de formar parallella luftspalter. Temperaturåtervinning mellan 70-80%.

 

Econo
Econo-modellen kan anslutas direkt till ett vattenburet uppvärmningssystem. I sådana fall sker eftervärmningen i en vattenvärmd luftvärmare i ventilationsaggregatet. Econo-modellen ger möjlighet till lägre energikostnader.

 

Ladda ned

Systemritningar (DXF)
Ladda ned systemritningar för CASA luftbehandlingsaggregat för användning i projekt.


2 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Swegon CASA  Modbusprotokoll, CASA Premium Övriga 24,60kB 2014-01-13 Lägg i PDF Bucket
Swegon CASA  Projekteringsanvisning för bostadsventilation Systemteknik 391,63kB 2012-09-28 Lägg i PDF Bucket