WISE - Nya generationen

WISE är ett system för behovsstyrd ventilation som omfattar fysiska produkter, styrsystem och kommunikation. Att spara energi och säkra ett optimalt inneklimat har aldrig varit enklare.

Fördelar genom hela byggprocessen


1. Systemval
Swegon har ett brett erbjudande som gör det lätt att redan på idéstadiet utvärdera vilken lösning som fungerar bäst. Med Swegon ESBO får du hjälp med energi- och effektbehovsberäkning som ger ett bra beslutsunderlag från start.

2. Projektering
Projekteringsfasen förenklas avsevärt med den nya mjukvaran IC Design, oavsett om det är en vattenburet eller luftburen lösning.
Se våra projketeringsguider för mer infomation!
WISE Projekteringsguide VS, Kyla & Ventilation
WISE Projketeringsguide El & Styr

3. Installation
Installationen underlättas av att systemets produkter kommunicerar trådlöst, vilket även eliminerar riskerna för felkoppling. Installera rätt typ av produkt, på rätt ställe, så hanterar WISE-systemet produkterna enligt den funktion som specificerats i IC Design.

4. Driftsättning och injustering
När alla komponenter är installerade scannas deras koder som sedan digitalt paras ihop med den roll de ska ha i systemet. Vid uppstart konfigureras varje komponent automatiskt, vilket sparar tid och minskar risken för manuella fel.

5. Drift
SuperWISE-gränssnittet ger överblick och kontroll över hela systemet. Om lokalerna förändras – om till exempel en vägg tas bort – kan komponenter direkt tilldelas nya roller, via gränssnittet, utifrån de ändrade förutsättningarna. 

Ett komplett system

Nya generationen WISE ger maximal frihet att skapa de bästa kombinationerna av produkter för varje enskilt rum. Istället för utgå från komponenter och pussla ihop dem till ett system, så skapar man systemet utifrån behoven i varje rum.

Detta är möjligt tack vare flexibla produkter och trådlös kommunikation, men lika mycket tack vare produktvalsprogrammet IC Design och användargränssnittet SuperWISE.

Unik driftsäker trådlös kommunikation

En underliggande förutsättning för att göra systemet så smidigt att designa, installera och driftsätta, är att det baseras på den senaste trådlösa tekniken. Med Swegons patenterade lösning uppnås både högsta driftsäkerhet och systemintegritet. Se filmklippet nedan för en introduktion till vad som gör radiotekniken unik!WISE-produkter

Läs mer om de olika produkterna i WISE-systemet


WISE - Tidigare generationen

Information och dokumentation för den tidigare generationen av WISE-systemet (-2016)


WISE - Nya generationen

Ladda ned produktbroschyr för nya generationens WISE


Systemguide WISE

Ladda ned systemguide för nya WISE


WISE Projekteringsguide Vent VS Kyla

Ladda ner Projekteringsguide Ventilation, VVS & Kyla


WISE Projekteringsguide El Styr

Ladda ner Projekteringsguide El & Styr