Input Output Radio Extender

  • WISE IORE är en enhet som kan styra produkter inom Swegons inneklimatsystem WISE som inte har egen radiokommunikation
  • WISE IORE används för att läsa kondensgivare och för att styra ställdon och tredjepartsprodukter
  • Vattenburna klimatprodukter integreras enkelt i WISE systemet med hjälp av fabriksmonterad WISE IORE
 

Ladda ned


11 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
WISE IOREa  Bruksanvisning (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 860,98kB 2017-11-24 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa  Byggvarudeklaration (WISE gen.2) Kvalitet och miljö 98,88kB 2017-10-13 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa  CE-Deklaration (WISE gen.2) Kvalitet och miljö 412,14kB 2017-05-31 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa  Enhet som kan styra produkter i systemet utan egen radiokommunikation, Input Output Radio Extender (WISE gen.2) Katalog/Produktblad 537,88kB 2018-08-08 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-ADRIATIC VFc  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 1,81MB 2017-11-21 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-FRB  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 959,90kB 2017-11-21 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-PACIFIC  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 646,41kB 2017-11-23 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-PARAGON  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 592,39kB 2018-08-20 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-PARAGON Wall  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 573,88kB 2018-08-20 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-PARASOL  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 411,30kB 2017-11-28 Lägg i PDF Bucket
WISE IOREa-PRIMO  Wiring instruction (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 1,15MB 2018-11-21 Lägg i PDF Bucket