Handterminal för identifiering av rumsprodukter i Swegons system WISE

  • Enkel identifiering och inkoppling av rumsprodukter i WISE-systemet
  • Installation och driftsättning säkerställs direkt utan felkopplade kablar och felsökning
 

Ladda ned


2 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Connect WISE-USBa  Bruksanvisning (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 317,39kB 2017-09-08 Lägg i PDF Bucket
TuneWISEa  Bruksanvisning (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 392,12kB 2018-12-18 Lägg i PDF Bucket