Systemtillbehör

Systemtillbehören kommunicerar trådlöst med inbyggda radiosändare. Produkter som har kraftmatning fungerar både som sändare, mottagare och kan i vissa fall användas för att förstärka/repetera systemets radiokommunikation. De produkter som drivs med batteri fungerar enbart som sändare.

WISE IAQ

WISE IAQ
Luftkvalitetsgivare - Indoor Air Quality


 
WISE IORE

WISE IORE
Input Output Radio Extender


 
WISE IRT

WISE IRT
Temperaturgivare/IR-givare - Infra Red Temperature Sensor


WISE IRE

WISE IRE
Kommunikationsbrygga - Input Radio Extender


 
WISE OCS

WISE OCS
Närvaro-/fukt-/temperaturgivare - Occupancy Sensor


 
WISE RTA

WISE RTA
Börvärdesomställare - Room Temperature Adjuster


WISE RTS

WISE RTS
Temperaturgivare - Room Temperature Sensor


 
WISE WCS

WISE WCS
Kombinerad fönster-/dörrkontakt - Window Contact Sensor


 
TuneWISE

TuneWISE
Handterminal


Scanner TuneWISE

Scanner TuneWISE
Handscanner