Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

  • Variabelflödes- eller konstantflödesreglering
  • Trådlös kommunikation via radio
  • Integrerade givare
  • Tilluftsdon med aktiv spalt
  • Varianter:
    • Anslutning Ø160 eller Ø200
    • Valbar frontplåt
 

LUFTFLÖDE - LJUDNIVÅ - KYLEFFEKT

max Q (l/s)

Storlek min. 30 dB(A)  35 dB(A)  
  (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) p Δt=8K (W) (l/s) (m3/h) p Δt=8K (W)
160 5 18 95 342 912 115 414 1104
200 10  36 140 504 1344 165

594

1584
The table shows data for the open damper.
The product can regulate below min. but the measurement accuracy cannot be guaranteed, for tolerances see page 4. NOTE for a high pressure drop across the product, it may be difficult to reach the min. flow, at the same time as the sound generation increases, see the sizing diagrams.
Max cooling capacity is calculated at ∆t=8K and for the air flow at 100% and 30 dB(A).

Tabellen redovisar data vid öppet spjäll.

Produkten kan reglera nedanför min. men mätnoggrannheten kan inte garanteras, för toleranser se sidan 4. OBS vid stora tryckfall över produkten kan det vara svårt att uppnå min flöde samtidigt som ljudalstringen ökar, se dimensioneringsdiagrammen.

Max kyleffekt är beräknad vid Δt=8K samt för luftflöde vid 100% och 30 dB(A).

Ladda ned


0 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
Det finns inget PDF dokument med denna filtrering i denna mapp.