Aktivt spjäll till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

  • Variabelflödes- eller konstantflödesreglering alternativt konstanttrycksreglering
  • Trådlös kommunikation via radio
  • Integrerade givare
  • Varianter: Cirkulär anslutning: Ø100-630 mm, rektangulär anslutning: 200x200-1600x700 mm, finns med fjäderåtergångsmotor, finns med Sensor Modul Advanced (SMA)
 

F L Ö D E S O M R Å D E
WISE Damper Min (0,6m/s)* Max. (10m/s)
Storlek l/s m3/h l/s m3/h
100 5 18 79 285
125 7 26 123 443
160 11 40 202  728
200 18 65 315 1134
250 30 108 491 1768
315 50 180 780 2808
400 87 314 1257 4526
500 135 486 1964 7071
630 187 674 3118 11225

*Produkten kan reglera nedanför Min. men mätnoggrannheten kan inte garanteras, för toleranser se produktblad. OBS! vid stora tryckfall över produkten kan det vara svårt att uppnå. min flöde, se dimensioneringsdiagrammen i produktblad.

Ladda ned


4 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
WISE Damper a  Bruksanvisning (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 5,50MB 2018-06-20 Lägg i PDF Bucket
WISE Damper a  Aktivt spjäll till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation (WISE gen.2) Katalog/Produktblad 2,49MB 2018-07-11 Lägg i PDF Bucket
WISE Damper a  Byggvarudeklaration (WISE gen.2) Kvalitet och miljö 1,12MB 2017-06-01 Lägg i PDF Bucket
WISE SMAa  CE-Declaration (WISE gen.2) Kvalitet och miljö 373,35kB 2017-05-31 Lägg i PDF Bucket