Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

  • Variabelflödes- eller konstantflödesreglering
  • Trådlös kommunikation via radio
  • Integrerade givare
  • Quick Access
  • Varianter: Anslutning Ø160 eller Ø250
 

 L U F T F L Ö D E - L J U D N I V Å - K Y L E F F E K T
WISE Colibri C Min* 50 Pa / 30 dB (A)

P Δt=8K W

  150 Pa / 35 dB (A)

P Δt=8K W 

Storlek l/s m3/h l/s m3/h  l/s m3/h 
160 5 18 72 260  294  75  270   772
250 10 36  105  378  1011  120  432 1156 

*Produkten kan reglera nedanför Min. men mätnoggrannheten kan inte garanteras, för toleranser se produktblad. OBS vid stora tryckfall över produkten kan det vara svårt att uppnå min flöde, se dimensioneringsdiagrammen i produktblad.

Ladda ned


4 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
WISE Colibri a  Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation (WISE gen.2) Katalog/Produktblad 885,10kB 2018-07-12 Lägg i PDF Bucket
WISE Colibri a  Bruksanvisning (WISE gen.2) Instruktioner / Manualer / MIS 2,34MB 2018-01-25 Lägg i PDF Bucket
WISE Colibri a  Byggvarudeklaration (WISE gen.2) Kvalitet och miljö 1,16MB 2017-06-01 Lägg i PDF Bucket
WISE SMAa  CE-Declaration (WISE gen.2) Kvalitet och miljö 373,35kB 2017-05-31 Lägg i PDF Bucket