Våra värderingar

Våra värderingar utgör grunden i vårt arbete med att bygga The Indoor Climate Company.

Med innovation som utgångspunkt strävar vi ständigt efter att förbättra oss och prestera bättre - i mötet med våra kunder, i våra produkter och för vår planets framtid.

 

Customer Empathy
Customer Empathy handlar om att se genom kundens ögon och att verkligen sätta sig in i och förstå deras utmaningar. Först då kan vi erbjuda dem lösningar som genererar riktigt värde.

Detta betyder att vi:
◾är intresserade av och insatta i våra kunders verksamheter och utmaningar
◾drivs av en uppriktig vilja att finna den bästa lösningen för varje kund

Trust
Vi tror på att förtroende är något som måste förtjänas. Genom att vara trovärdiga och tillförlitliga skapar vi tillförsikt över tid.

Det betyder att vi:
◾bygger långsiktiga relationer baserade på ärlighet och öppenhet
◾tar ansvar för vårt arbete, varandra, våra gemensamma mål och våra kundrelationer
◾fullföljer och levererar vi vad vi lovat

Commitment
Vi är engagerade, ambitiösa, nyfikna och vill vara bäst på det vi gör. Vi höjer ribban och uppmanar alla att ta egna initiativ och fatta egna beslut.

Detta betyder att vi:
◾ständigt strävar efter utveckling och förbättringar
◾är proaktiva och ser möjligheter

 

Ytterst handlar det om att leva som man lär, med värderingarna som riktmärken, både som organisation och individ.