Certifikat/Intyg

Swegons ambition är att ha enheter som efterlever kraven i kvalitets- och miljöstandarderna och som aktivt arbetar med att utvärdera och förbättra verksamheten.

Se gällande certifikat ISO 9001 /14001:

ISO-certifikat för Blue Box:

För att kontinuerligt förbättra oss genomförs interna och externa revisioner inom verksamheten.

Ursprungsmärkt el, GoO, se intyg:

Producentansvar för emballage, se gällande intyg:

För de produkter som är certifierade av Eurovent finns certifikaten att tillgå under respektive produkt.

Visa alla gällande Eurovent-certifikat

GOLD RX-serien och CASA W80B är Passivhus-certifierade produkter. Hitta certifikat och mer information på:

http://www.passiv.de/komponentendatenbank/en-EN