Kvalitet och Miljö

Inom byggbranschen är hållbarhet en kärnfråga och vi inom Swegon tar vårt ansvar för miljö och människor.

Swegon arbetar aktivt med frågor som berör kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uppförandekoder enligt Latours intentioner för ett hållbart företagande (http://www.latour.se/sv/ansvarsfullt_foretagande).

Genom vårt arbete vill vi informera om samt skapa förutsättningar för ett energieffektivt och bra inomhusklimat i många olika typer av byggnader.

Swegon bedriver utveckling, effektiv tillverkning och global försäljning av energibesparande produkter och systemlösningar för inomhusklimat med målet att generera en lönsam och hållbar tillväxt.

Se Swegons verksamhetspolicy

Information sker via Swegon Air Academy som dels bjuder in till seminarier samt gett ut ett antal böcker; Simply EPBD, Grönt Helt enkelt och Luft.

Läs mer om Swegon Air Academy

Hjälp oss att bli bättre

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vid fel eller annan olägenhet ber vi Er kontakta oss så att vi snabbt kan rätta till problemet.