Inneklimat för kundernas bästa!

Inneklimatet i stora affärslokaler har särskilda behov. Temperaturen skall vara jämn under hela året och under hela dagen. Stora tider av dagen råder värmeöverskott och det är oftast också stora variationer i olika delar av lokalerna. Stora glasytor ger behov av värmning. Lokalerna har ofta stora ytor och takhöjder.

GOLD och BOOSTER möter dessa krav på ett mycket effektivt sätt i paketlösningen Swegon Shopping Centre. GOLD levererar luft, värme och kyla och har inbyggd styrutrustning. GOLD förses med tillbehöret återluftsspjäll, vilket möjliggör energisnål och effektiv uppvärmning nattetid och tidig morgon. BOOSTER är ett tvådelat tilluftsdon som är specialanpassat för att tillföra både värme och kyla.

 

Retail Solution
Retail Solution
Schematisk skiss över komponenterna i Sweg…


Ladda ned


2 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
RETAIL  Retail Solution, 4-sidig broschyr Broschyrer 1,83MB 2016-03-02 Lägg i PDF Bucket
SOLUTIONS  Swegon Solutions, 12-sid broschyr Broschyrer 3,15MB 2018-11-07 Lägg i PDF Bucket