Luftburen helhetslösning för inneklimatet i kontorsbyggnader

Office Solution Air är en systemapplikation för kontorshus med flera våningar. Många kontor är idag dimensionerade för ett maximalt antal närvarande personer. Graden av närvarande personer i kontoret varierar utifrån vilken verksamhet som råder. I många fall är kontoret långt ifrån fullbelagt vilket medför att det installerade ventilationssystemet är överdimensionerat. Detta kostar pengar och energi. Därför erbjuder Swegon ett system som är behovsstyrt med avseende på närvaro och belastning i kontoret.

Kontorsvåningarna försörjs av ett system fördelat på två centralt placerade luftbehandlingsaggregat och extern producerad el, kyl- och värmemedia. Swegons luftbehandlingssystem WISE och GOLD behovsstyr tillsammans kontorshusets luftflödesbehov. Kontoren klimatiseras och ventileras med tilluftsdon ADAPT Colibri och radiatorer. Konferensrummen klimatiseras med ADAPT Damper, COLIBRI Ceiling och radiatorer. Allmänna lokaler som reception, pentry och cafeteria klimatiseras med ADAPT Colibri. Kommunikationsenhet SuperWISE knyter ihop systemet med luftbehandlingsaggregat GOLD.

 

Office Solution Air
Office Solution Air
Schematisk bild över komponenterna i Offic…


Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
OFFICE Air  Office Air Solution Broschyrer 1,18MB 2016-03-02 Lägg i PDF Bucket
OFFICE Water  Office Water Solution Broschyrer 1,05MB 2016-03-02 Lägg i PDF Bucket
SOLUTIONS  Swegon Solutions, 12-sid broschyr Broschyrer 3,15MB 2016-03-02 Lägg i PDF Bucket