Helhetslösning för inneklimatet på hotell

Det viktigaste ekonomiska nyckeltalet inom hotellbranschen är beläggningsgraden. Beläggningsgraden är direkt beroende av hotellgästens välmående. Nöjda gäster kommer alltid tillbaka. Gästernas viktigaste komfortkrav är en bra kudde, en stor TV, en varm dusch och sedan ska det kännas fräscht och vara tyst och behagligt i rummet. Det krävs alltså ett perfekt inomhusklimat med optimal driftekonomi. Med Hotel Solution får du det perfekta inomhusklimatet, till den lägsta möjliga energikostnaden. Det ger dig som beställare större möjlighet att fokusera på de övriga komfortkraven.

Hotellrummen klimatiseras och ventileras med komfortmodulen PARAGON och rumsstyrning CONDUCTOR efter behov. Luftbehandlingsaggregat GOLD ger exakt rätt luftmängd via tryckregling med kommunikationsenheten SuperWISE samt optimerad temperatur på kyl- och värmevatten via funktionen All Year Comfort. Allmänna lokaler som restaurang, lobby och konferensrumsavdelning klimatiseras med komfortmodul PARASOL som tillsammans med WISE-systemet behovsstyr lokalernas luftflöden.

 

Hotel Solution
Hotel Solution
Schematisk bild över komponenterna i Hotel…


Ladda ned


3 Träffar   Sida < 1 >

   

 Artikel Namn Typ Storlek Datum Lägg i PDF Bucket
Sida < 1 >
HOTEL  Hotel Solution 12-sid broschyr Broschyrer 2,49MB 2016-03-02 Lägg i PDF Bucket
HOTEL  Hotel Solution, 4-sidig broschyr Broschyrer 1,55MB 2016-03-09 Lägg i PDF Bucket
SOLUTIONS  Swegon Solutions, 12-sid broschyr Broschyrer 3,15MB 2016-03-02 Lägg i PDF Bucket